BM ROAD SERVICE SYSTEM™ er et ledelsessystem tilpasset for drift- og vedlikeholdsarbeider innen gate og park og kan benyttes både av bestiller og utfører. Programtjenesten er innrettet mot digitalisering og automatisering av arbeidet og omfatter bl.a kalkulering, planlegging, ledelse, utføring, verifisering, oppfølging og fakturering.

Hvis du arbeider med drift og vedlikehold innen gate og park så har du kommet til rett sted.
Vi har mer enn 20 års erfaring med digitalisering og automatisering av disse virksomhetene og leverer både kraftfulle it-verktøy samt konsulenttjenester i form av bedriftskonsulentasjon og systemtilpasninger. Våre systemer benyttes i 80% av markedet når det gjelder det statlige veinettet og hos et stort antall kommuner. (Sverige)
Dessuten har vi etablerte forhandlere i Storbritannia og i Norge.

Med vårt intelligente ledelsessystem BM Road Service System™ kan det meste fra planlegging til fakturering automatiseres. Foruten at arbeidet vil bli enklere og mer effektivt (og mer morsomt) finnes store muligheter for å redusere kostnadene og samtidig øke kvaliteten. På sikt gir dette sikrere veier, redusert miljøbelastning og bedre arbeidsmiljø for personalet på på kontoret og ute i felt.

Vi leder utviklingen med stadig nye innovasjoner. Tilpasset navigasjonsstøtte for sjåfører, digital utkallingstjeneste, avansert ruteopptimalisering og styring av spredere er eksempler på dette. Tjenesten BM Dynamic Routes™ som gav oss en pris som årets innovasjon av SBUF 2019, kombinerer flere av våre innovasjoner og benytter også de nye detaljerte veilagsprognosene som er tilgjengelige i dag.

Ved å digitalisere virksomheten med et moderne ledelsessystem blir dine beslutninger godt underbygd, og all nødvendig informasjon leveres til rett person i rett tid , dvs arbeidsleder, bestiller, utfører, medborger og andre interessenter. Alt arbeid skjer strukturert i henhold til veldefinerte prosesser, og alle tiltak og avvik dokumenteres og sammenstilles automatisk for oppfølging og fakturering.

BM Road Service System i korthet

 • Road Maintenance
  Arbeid med tilbakevendende planlagte tiltak på vei eller grøntområder (snørydding, strøing, feiing, grøfterensk, gressklipping, kantslått mm.)
 • Check & Repair
  Arbeid med feil og avvik (skjeve skilt, slaghull etc.)
 • Work Order
  Arbeid med arbeidsordre og tid/material-rapportering for alle typer arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Material Transport
  Arbeid med materialtransporter ved f.eks asfaltering.

Digitaliseringsarbeid

 • Planleggingsfasen
  Her gjøres en gjennomgang av bedriften og hvilke initielle behov som eksisterer med tanke på oppfølging, fakturamodeller og hvilken arbeidsmetode som er mest hensiktsmessig.
  Bedriftens veinett og vedlikeholdsobjekter digitaliseres eller leses inn fra NVDB, vedlikeholdsarbeidet planlegges og optimeres, og passende kjøretøyressurser allokeres.
 • Installasjonfasen
  Ledelsessystemet installeres raskt og enkelt og personalet utdannes for de nye arbeidsprosessene og de digitale verktøyene.
 • Driftfasen
  Etter installasjonen handler det ikke om å forvalte et statisk system, men stadig søke etter nye forbedringer som øker kvaliteten eller reduserer kostnadene. Arbeidsmetoder forfines og utvikles ettersom kunnskapene om de nye verktøyene øker og effektiviseringer og kvalitetsforbedringer kan nå gjennomføres i raskt tempo. Vår supportavdeling hjelper dere raskt om dere får noen problemer og våre bedriftskonsulenter er alltid klare for nye tanker og idéer.