Ramsys AS er en teknologibedrift med spisskompetanse innen mobildata og GPS-baserte løsninger.

Ramsys har i mer enn 15 år arbeidet med avanserte GPS-systemer tilpasset for virksomheter med fokus på veidrift, som entreprenører og kommunale etater, med høye krav til funksjonalitet og kvalitet.

Vi leverer utstyr og systemer beregnet for røffe arbeidsmiljøer, for å kunne følge kjøretøy og utstyr i sanntid, mens arbeid utføres langs veinettet.

Arbeidsledere kan følge sin kjøretøy i sanntid, og se hva som utføres. Alt lagres for enkelt å kunne hente ut en rekke forskjellige tilpassede rapporter. En rekke forskjellige moduler kan legges til ved utvidet behov for informasjonsinnsamling i bedriften.

Våre systemer inneholder GPS i kjøretøy, trådløs kommunikasjon til server og frem til arbeidsleders PC. Der presenteres alt med kart, og andre presentasjonsformer slik at anleggsleder kan optimalisere sine resurser, planlegge å få bedret oppfølgingen.

Systemet gir letttolkede grafer, diagrammer og rapporter over alle mobile hendelser og aktiviteter.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud og demonstrasjon.
Hovedkontoret til Ramsys AS ligger på Skedsmokorset. Søsterbedrifter er også i Sverige (Järfälle) og i Sveits.

Samlet har vi utstyr i overkant av 6 500 kjøretøy, hvorav ca. 5 000 i forbindelse med veivedlikehold.